plenru

INFORMACJE PODSTAWOWE

TELKOM TELOS S.A.
40-186 Katowice
ul. Karoliny 4
Oddział w Krakowie
ul. Ciepłownicza 23C
31-574 Kraków

SAD REJONOWY DLA KRAKOWA-SRÓDMIESCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
Numer KRS: 0000005923
NIP: 677-10-20-564
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 2 386 000,00 ZŁ