plenru

System telefonii iskrobezpiecznej TELOS

SchematSystem telefonii iskrobezpiecznej TELOS jest przeznaczony do tworzenia łączności telefonicznej kopalnianej w której aparaty telefoniczne mogą pracować w środowisku zagrożenia metanowego i od pyłu węglowego (grupa wybuchowości I M1).
Aparaty są przystosowane do pracy w ciężkich warunkach o dużym poziomie hałasu, zapylenia, wilgotności itp.
Podstawowe elementy systemu iskrobezpiecznego to Stojak Separacji Iskrobezpiecznej wyposażony w Autonomiczne Układy Iskrobezpieczne AUI-1 oraz aparaty iskrobezpieczne typu ATGI.
Każdy aparat ATGI jest przyłączony do swojego układu AUI-1. W stojaku SSI mieści się do 192 układy AUI-1.

System telefonii iskrobezpiecznej „TELOS” posiada dopuszczenie Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania w podziemnych zakładach górniczych nr GE-63/06

Karta katalogowa.