plenru

System Telefonii Iskrobezpiecznej IIC

schemat2System telefonii iskrobezpiecznej przeznaczony jest do tworzenia bezpiecznej łączności telefonicznej w miejscach, w których występują w normalnych warunkach pracy – niebezpieczne mieszaniny wybuchowe palnych gazów i par cieczy z powietrzem – II grupa wybuchowości, kategoria 2G, podgrupa C, klasa temperaturowa T4.

Podstawowe składniki systemu to: Aparaty telefoniczne iskrobezpieczne ATGI-IIC oraz Abonenckie układy iskrobezpieczne AUI -IIC.

Abonencki układ iskrobezpieczny AUI-IIC stanowi element pośredniczący wpinany pomiędzy telefon górniczy iskrobezpieczny ATGI-IIC znajdujący się w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, a centralę abonencką umieszczoną w strefie bezpiecznej. Zadaniem tego układu jest galwaniczna separacja napięć od strony centrali i zasilania centralowego, a aparatem iskrobezpiecznym ATGI-IIC.

Jeśli w miejscach zagrożonych wybuchem ma być instalowana większa liczba aparatów telefonicznych iskrobezpiecznych zaleca się zastosowanie układów AUI-1-IIC montowanych w kasecie KSI -1 i zasilanych z centrali telefonicznej. Jeśli natomiast ma być zastosowany pojedynczy aparat ATGI-IIC zaleca się zastosowanie urządzenia AUI-2-IIC zasilanego z sieci energetycznej.

Karta katalogowa.