plenru

SOPRAN-W

Ssopran-wOPRAN-W jest aparatem telefonicznym współpracującym ze wszystkimi rodzajami central telefonicznych, przeznaczonym do pracy w kancelariach. Posiada następujące funkcje: przełącznik „tangenta” w mikrotelefonie umożliwiający blokadę mikrofonu; automayczne przejście z impulsowego systemu wybieania numerów na wieloczęstotliwościowy; umożliwia zakodowanie 10 numerów w pamięci „bezpośredniej” lub pośredniej; powtórzenie ostatnio wybranego numeru; możliwość połączenia zwrotnego; możliwość zmiany głośności rozmowy w słuchawce mikrotelefonu; regulacja głośności i barwy dźwięku sygnału wywołania; optyczna sygnalizacja wywołania; funkcja MUTE / melodia.

Karta katalogowa