plenru

SLS

Szafa SD2s1System łączności szybowej iskrobezpiecznej – SLS przeznaczony jest do organizacji lokalnej łączności telefonicznej w szybach kopalnianych, w których może wystąpić zagrożenie wybuchu metanu i/lub pyłu węglowego o dowolnej koncentracji. System umożliwia łatwe porozumiewanie się maszynisty z poszczególnymi poziomami oraz wzajemne porozumiewanie się abonentów na poszczególnych poziomach.

System łączności szybowej  SLS posiada dopuszczenie WUG – znak dopuszczenia GX-50/10.

Poszczególne części składowe systemu SLS, mające wpływ na iskrobezpieczeństwo posiadają odpowiednie certyfikaty ATEX upoważniające do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w strefach zagrożenia wybuchem (I M1) i oznaczone są następującymi cechami:

I M1 Exia I – telefony górnicze iskrobezpieczne typu ATGI,  (I M1) [Exia] I – abonenckie układy iskrobezpieczne typu AUI-1.

Karta katalogowa