plenru

SLA

SLA_mini

System łączności alarmowej typu SLA jest urządzeniem przeznaczonym do  dwustronnej komunikacji awaryjnej z kabiny windy do służb serwisowych. Automatyczne połączenie z serwisem następuje bezpośrednio po naciśnięciu przycisku alarmu. Po zestawieniu połączenia SLA doinformowuje serwis o lokalizacji windy, a osoby zamknięte w kabinie zostaną poinformowane o działaniach podjętych przez serwis. Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w jednej windzie i podłączane jest  do standardowej linii telefonicznej. Poza komunikacją głosową system umożliwia także zdalne sterowanie niektórymi funkcjami dźwigu (np. RESET sterowania), a także zdalną kontrolę stanu dźwigu.


System SLA spełnia wymagania  normy PN-EN 81-28.

Karta katalogowa