plenru

RODO

Szanowni Państwo,

 

TELKOM-TELOS Spółka Akcyjna dąży do ochrony Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania i przechowywania. Zapewniamy działanie zgodne z RODO*, który zobowiązuje nas do przekazywania informacji osobom, których dane przetwarzamy. Właśnie dlatego chcielibyśmy przedstawić poniżej informacje wymagane przez RODO. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że jeśli nie chcecie Państwo otrzymywać od nas wiadomości, prosimy o przesłanie  nam prośby o usunięcie danych z naszej bazy na adres: telos@telos.com.pl.

Administratorem Państwa danych osobowych jest TELKOM-TELOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Karoliny 4, 40-186 Katowice, zarejestrowana pod numerem KRS 0000005923.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zakupu towarów i usług lub sprzedaży towarów i usług i zarządzania naszymi relacjami z Państwem jako naszym klientem bądź kontrahentem; do zgłaszania i dostarczania wiadomości, aktualizacji i informacji o produktach lub usługach oferowanych przez TELKOM-TELOS S.A.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z artykułem 6.1.a, b lub f RODO.

Prawidłowym celem i interesem TELKOM-TELOS S.A. w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych jest utrzymywanie lub nawiązywanie kontaktów biznesowych oraz informowanie o działaniach lub innych produktach bądź usługach, które mogą zainteresować kontrahentów i partnerów handlowych.

Otrzymujemy dane osobowe bezpośrednio od Państwa lub od Waszego pracodawcy. Gromadzimy również Państwa dane osobowe od partnerów biznesowych, dostawców zewnętrznych i z publicznie dostępnych źródeł.

Odbiorcami danych osobowych są lub mogą być pracownicy i podwykonawcy oraz usługodawcy TELKOM-TELOS S.A. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe: – tak długo, jak będziemy prowadzić z Państwem interesy handlowe; – tak długo, jak jest to wymagane przez prawo; – tak długo, jak określono w każdej odpowiedniej umowie; – dopóki nie powiadomicie nas Państwo o zamiarze usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

Każdy kontrahent ma prawo dostępu, poprawiania, usuwania, ograniczania lub sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do przekazania swoich danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Zgodnie z RODO masz także prawo do zarejestrowania skargi w organie nadzorczym.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub chcecie skorzystać ze swoich praw, możecie zawsze skontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres: telos@telos.com.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby: ul. Karoliny 4, 40-186 Katowice, Polska.

Wyrazy szacunku,

Zarząd TELKOM-TELOS S.A.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r.)