plenru

O firmie

Przedsiębiorstwo powstało w 1955 r. i produkowało drobny osprzęt radiowy i telefoniczny. Pod koniec lat 50 zmieniono jego nazwę na Krakowskie Zakłady Teletechniczne Telos. Rozszerzono wtedy produkcję wyrobów teletechnicznych m. in. o gniazdka, bezpieczniki, wtyczki radiowe.

Na początku lat 60 zaczęło wytwarzać aparaty telefoniczne o specialnym przeznaczeniu: ratownicze, górnicze, kolejowe i akustyczne sygnalizatory kopalniane, a następnie bezbateryjne aparaty okrętowe do pracy w ciężkich warunkach klimatycznych. W 1972 r. fabryka zaczęła produkować również aparaty do rozmów publicznych.

„TELKOM-TELOS” Spółka Akcyjna w Krakowie zarejestrowana została 29.09.1995 r.  w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000005923. Przedmiotem działalności spółki zgodnie ze Statutem jest:

– prowadzenie wszelkiej działalności produkcyjnej w zakresie telekomunikacji i łączności przewodowej i bezprzewodowej; a w szczególności produkcji aparatów telefonicznych publicznych, powszechnego użytku oraz specjalnego przeznaczenia,  urządzeń sygnalizacyjnych, osprzętu teletechnicznego;

– prowadzenie wszelkiej działalności produkcyjnej i usługowej w zakresie wykorzystania techniki elektronicznej, przetwórstwa tworzyw sztucznych i obróbki metali;

– prowadzenie działalności projektowej i konstrukcyjnej w zakresie elektroniki, mechaniki, telekomunikacji i wykorzystywania systemów łączności;

– prowadzenie działalności handlowej a także marketingowej, reklamowej i w zakresie innych usług handlowych zarówno dla wyrobów własnych czy to w postaci produktów czy też myśli technicznej jak i w pośrednictwie, zarówno na terenie kraju jak i w transakcjach z  zagranicą.