plenru

MN-2

MN-2_mini

Monetnik jest elektronicznym segregatorem monet służącym do rozróżniania 4 różnych monet, sprawdzającym ich parametry średnicowe i przenikalność magnetyczną. Parametry przyjmowanych monet można przeprogramowywać. Monety sprawdzone i zakwalifikowane jako fałszywe są kierowane do zwrotu monet. Monety zakwalifikowane jako prawidłowe są kierowane do otworu od spodu monetnika. Całość urządzenia wykonana jest w formie zwartego bloku umożliwiającego łatwe wmontowanie go do dowolnego urządzenia. Monetnik posiada gniazdo dziesięciostykowe typu IDC-10, za pomocą którego podłączany jest do właściwego systemu sterowania urządzenia, które ma obsługiwać.

Karta katalogowa