plenru

AUI-2-IIB

AUI-2-IIBUrządzenie AUI-2-IIB jest częścią składową systemu łączności telefonicznej iskrobezpiecznej. Służy ono do separacji iskrobezpiecznej stosowanej w miejscach gdzie występują w normalnych warunkach pracy niebezpieczne mieszaniny palnych gazów i par cieczy z powietrzem – II grupa wybuchowości, kategoria (1)G, podgrupa B.

Urządzenie to jest włączone pomiędzy Centralę Telefoniczną Abonencką a aparat telefoniczny iskrobezpieczny znajdujący się w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem.

Istotą działania tego urządzenia jest galwaniczna separacja pomiędzy obwodem łącza telefonicznego od strony centrali abonenckiej a częścią iskrobezpieczną łącza to jest torem kablowym i aparatem iskrobezpiecznym znajdującym się w strefie zagrożonej. Dodatkowo urządzenie wprowadza szereg ograniczeń i zabezpieczeń tak aby aparat iskrobezpieczny był zasilany napięciem bezpiecznym.

Abonencki Układ Iskrobezpieczny AUI-2-IIB posiada certyfikat europejskiego laboratorium notyfikowanego: FTZU 09ATEX 0002 nadający mu cechę II (1)G [Ex ia] IIB .

Urządzenie jest zasilane wyłącznie z sieci energetycznej 230V i posiada wbudowany wewnątrz awaryjny system zasilania buforowego z 4 akumulatorów 1,2V, zapewniający 4 godzinne podtrzymanie działania urządzenia podczas zaniku sieci 230V.