plenru

DW

DWDzwonek polaryzowany wysokoomowy typu DW, działający pod wpływem przepływu prądu przemiennego o częstotliwościach 18Hz do 50Hz służy do sygnalizacji alarmowej i przyzywowej. W swoim podstawowym zastosowaniu przeznaczony jest do stosowania w kolejowej telefonicznej przewodowej łączności ruchowej strażnikowej i zapowiadawczej. W łączności ruchowej strażnicowej do jednej pary przewodów może być dołączonych równolegle od kilku do maksymalnie 10 aparatów AMB-1 i 10 dzwonków wysokoomowych DW.
Dzwonek DW jest dzwonkiem elektromechanicznym posiadającym dwie czasze aluminiowe lakierowane o średnicy 130 mm.
Dzwonek może być instalowany w pomieszczeniach oraz na zewnątrz obiektów.

Karta katalogowa