Aparat telefoniczny z wywołaniem induktorowym typu AMB-1 zasilany jest wyłącznie z miejscowej baterii. Przeznaczony do pracy w wydzielonych sieciach składających się z połączonych równolegle maksymalnie 10 aparatów MB tego samego typu i do 10 dzwonków dodatkowych. Jeden taki system może obsługiwać odcinek trakcji kolejowej pomiędzy stacjami węzłowymi, wynoszący ok. 30 km. Aparat może współpracować również…