plenru

AUI-1

auiUkład stanowi barierę iskrobezpieczną wpinaną pomiędzy centralę abonencką a część iskrobezpieczną łącza telefonicznego od strony kopalnianej ( łącze od AUI-1 do aparatu telefonicznego kopalnianego).
Układ zapewnia galwaniczną izolację pomiędzy stroną centralową i zasilaniem a stroną iskrobezpieczną kopalnianą.
Układ posiada następujące cechy:
– izolacja galwaniczna zasilania;
– izolowane galwanicznie przekazywanie sygnałów
mowy;
– izolowane galwanicznie przekazywanie stanów
załączania, rozłączania linii;
– ograniczenie przekazywanej mocy (napięcia i prądu)
po stronie iskrobezpiecznej oraz dodatkowe
zabezpieczenia;
– przekazywanie dzwonienia poprzez zmianę
polaryzacji linii strony iskrobezpiecznej;
– przepuszczanie sygnałów wybierania numeru w
systemie DTMF.
Układ typu AUI-1 współpracuje z aparatami typu ATGI produkcji „Telkom-Telos” S.A.

Karta katalogowa