plenru

ATS 2/p

ATS-2PPolowy aparat telefoniczny typu ATS – 2/p jest analogowym aparatem telefonicznym końcowym.

Przeznaczony jest do zapewnienia łączności telefonicznej w polowych obiektach łączności na wszystkich szczeblach dowodzenia, w kanałach telefonicznych o naturalnym paśmie akustycznym. Aparat przystosowany jest do pracy    z dowolną centralą telefoniczną w układzie  jednotorowym oraz z łączami specjalnymi w trybie pracy dwutorowym. Aparat spełnia wymagania dla urządzeń grupy N7 UZ – II (A i B) wg WPN – 84/N – 01003  z odstępstwem w zakresie temperatur pracy wynoszącym od -20°C do + 65°C.

Karta katalogowa