plenru

ATS 2/d

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAT-2d przeznaczony jest do stosowania w stacjonarnych miejscach pracy osób funkcyjnych korzystających z wydzielonej niezależnej sieci łączności. ATS-2d jest analogowa wersją
aparatu telefonicznego ze specjalną elektrohermetyczną obudową zapewniającą spełnienie wymagań dotyczących zabezpieczenia przed przenikiem informacji na zewnątrz aparatu. Układ elektroniczny aparatu został zaprojektowany pod kątem minimalizacji promieniowania elektromagnetycznego (bez elementów indukcyjnych).
Aparat wyposażony jest w :
– przełącznik „jednotor – dwutor” umożliwiający pracę aparatu w układzie jednotorowym lub dwutorowym,
– przełącznik blokujący możliwość prowadzenia rozmowy po wyjęciu specjalnego kluczyka z zamka,
– przełącznik „tangenta” umożliwiający blokadę mikrofonu,
– klawiaturę wybierczą umożliwiającą wybieranie w systemie dekadowo-impulsowym lub wieloczęstotliwościowym,
-10 pamięci o dostępie bezpośrednim,
– regulator głośności sygnałów odbieranych w słuchawce mikrotelefonu (w przypadku pracy w systemie jednotorowym),
– regulator głośności sygnału wywołania,
– generator impulsów kontroli stanu linii przy odłożonym mikrotelefonie.
Aparaty ATS – 2d przystosowane są do współpracy z centralami o napięciu zasilania 24 do
60 V przez jedno- lub dwutorową linię telefoniczną o maksymalnej rezystancji pętli 1 kΩ.

Dane techniczne:
Tłumienność odniesienia z zerową linią abonencką:
– przy nadawaniu -4 dB do +4 dB
– przy odbiorze   -8 dB do 0 dB
– efektu lokalnego min. 7 dB
Poziom głośności sygnału wywołania   min. 70 dB
Zakres regulacji poziomu głośności sygnału wywołania   min. 10 dB

Karta katalogowa