plenru

ATP-GM

atp_gmAparat Telefoniczny Przemysłowy Głośnomówiący ATP-GM przeznaczony jest do stosowania wszędzie tam, gdzie panują ciężkie warunki pracy, np. duża wilgotność, hałas, zapylenie, a jednocześnie wymagane jest prowadzenie rozmowy w trybie głośnomówiącym, bez wykorzystywania mikrotelefonu. Wysoki poziom głośności sygnału wywołania i bardzo intensywna sygnalizacja świetlna zapewniają skuteczność przywołania w miejscach o dużym hałasie lub dużym zapyleniu. Wyposażony w pyłoszczelną i wodoszczelną obudowę. Zalecany do instalacji w halach przemysłowych, wartowniach, na placach budów, w magazynach itp. Konstrukcja aparatu zapewnia pyłoszczelność i wodoszczelność urządzenia w stopniu ochrony IP 54.

Układ aparatu umożliwia użytkownikowi programowe ustawianie następujących parametrów:

 • czasu trwania kalibrowanej przerwy (FLASH) w przedziale 100ms – 1000ms
 • czasu trwania pauzy przy wybieraniu skróconym (PAUSE) w przedziale 1s – 10s
 • 3 numerów max 16-cyfrowych w pamięci z dostępem bezpośrednim pod klawiszami: A, B, C
 • 10 numerów max 16-cyfrowych w pamięci z dostępem pośrednim pod klawiszami 0-9, przy pomocy klawisza M

Programowanie może być dokonywane przez upoważnionego konserwatora i odbywa się po zdjęciu pokrywy aparatu. Aby wejść w tryb programowania należy wyjąć zworę na płytce drukowanej aparatu oznaczoną PROG.

Przy pomocy zwory oznaczonej T/P można dokonywać przełączania aparatu pomiędzy systemem wybierania impulsowego, a systemem wybierania wieloczęstotliwościowego.

Aparat posiada klawiaturę wybierczą z przyciskami metalowymi. Dodatkowe 3 klawisze: A, B, C umożliwiają szybkie nawiązywanie połączeń z najczęściej wybieranymi numerami.

Aparat współpracuje z każdą centralą telefoniczną CB (o napięciu zasilania 60V, 50V lub 24V), z wybieraniem impulsowym lub tonowym. Przystosowany jest do pracy pionowej, z możliwością mocowania do powierzchni płaskich (np. ściana).

Aparat realizuje następujące funkcje:

 • odbiór sygnału wywołania z głośnością 70dB,
 • wybieranie numerów: impulsowe lub wieloczęstotliwościowe,
 • automatyczne przejście z impulsowego systemu wybierania numeru na wieloczęstotliwościowe, przy pomocy przycisku *
 • powtórzenie ostatnio wybranego numeru (BIS),
 • możliwość zmiany poziomu głośności rozmowy (VOL).
 • generowanie do linii przerwy kalibrowanej o czasie trwania 100-1000ms (FLASH),
 • wprowadzanie 1-10 sekundowych przerw do programowanego wybierania skróconego,
 • „skrócone wybieranie” 3 numerów zakodowanych w pamięci bezpośredniej pod klawiszami A,B,C.
 • „skrócone wybieranie” 10 numerów zakodowanych w pamięci pośredniej pod klawiszami 0-9 klawiatury wybierczej

DANE TECHNICZNE:

 • Zasilanie aparatu z centrali: 60V (2 x 500?) lub 50V (2 x 400?)
 • Poziom natężenia dźwięku sygnału wywołania: min. 70dB
 • Wytrzymałość na impulsy wysokiego napięcia: 2kV
 • Stopień ochrony: IP 54
 • Zakres temperatury pracy: od -25 st. C do 60 st. C
 • Wymiary: 195 x 335 x 140 mm

Karta katalogowa