plenru

ATP-2N

atp_2nAparat Telefoniczny Przemysłowy Nieiskrobezpieczny ATP-2N jest aparatem końcowym współpracującym z każdą centralą telefoniczną CB. Przeznaczony jest do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w pomieszczeniach nie zagrożonych wybuchem metanu i innych mieszanin oraz wszędzie tam, gdzie panują ciężkie warunki pracy, np. bardzo duża wilgotność, hałas, zapylenie, narażenia mechaniczne, chemiczne zanieczyszczenia atmosfery.

Realizowane funkcje:

 • realizację rozmów telefonicznych w ruchu automatycznym,
 • wybieranie numerów impulsowe lub DTMF
 • automatyczne przejściez impulsowego systemu wybierania numeru na wieloczęstotliwościowe (DTMF)
 • bezpośrednie wywołanie telefonistki – przycisk AWIZO
 • bezpośrednie wywołanie dyspozytora zakładuw trybie zwykłym – przyciskiem DYSP (kolor żółty)
 • bezpośrednie wywołanie dyspozytora zakładu w trybie pilnym – przyciskiem DYSP(kolor czerwony)
 • powtórzenie ostatnio wybranegon umeru
 • automatyczne przełączenie abonenta do awiza centrali, jeśli po podniesieniu mikrotelefonu w ciągu 16 sekund nie nastąpi wybranie jakiegokolwiek numeru,
 • skrócone wybieranie 10 numerów zakodowanych w pamięci pośredniej podklawiszami 0-9 klawiatury
 • programowanie 3 numerów z dostępem bezpośrednim pod klawiszami: DYSP (żółty), DYSP (czerwony), AWIZO

Parametry techniczne aparatu:

 • zasilanie bezpośrednie linią abonencką z dowolnej centrali telefonicznej (o napięciu zasilania6 0V, 50V lub 24V) z wybieraniem DTMF lub impulsowym
 • poziom sygnału wywołania z odległościI 1m: min 85dB
 • stopień ochrony obudowy: IP65
 • zakres temperatur pracy: -20°C- +60°C
 • tłumienność odniesienia na nadawanie: -4dB – +4dB
 • tłumienność odniesienia na odbiór: -8dB – Od B
 • tłumienność odniesienia efektu lokalnego: min 10,5dB
 • pasmo przenoszenia: 300Hz-3400Hz
 • częstotliwość impulsowania w systemie impulsowym: 10Hz
 • współczynnik impulsowania: 2:1 lub 1,5:1
 • impedancja wejściowa: 600 Ω +/- 25%
 • rezystancja wejściowa: 600 Ω +/- 25%
 • wytrzymałość elektryczna izolacji: 500V
 • wejścia kablowe: 2 o średnicy 8 i 11mm
 • wymiary aparatu: max 310x190xl20mm
 • masa: 2,5kg

Karta katalogowa