plenru

ATGI

atgi Aparat telefoniczny górniczy iskrobezpieczny ATGI przeznaczony jest do pracy w podziemnych zakładach górniczych w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu- I grupa wybuchowości, kategoria M1. Konstrukcja aparatu zapewnia pracę w trudnych warunkach eksploatacyjnych (hałas, narażenia mechaniczne, zapylenie, duża wilgotność). Wysoki poziom głośności sygnału wywołania i bardzo intensywny sygnalizator optyczny widoczny z dużej odległości zapewniają skuteczność przywołania nawet w miejscach o wysokim poziomie hałasu i wysokim stopniu zapylenia. Aparaty ATGI mogą współpracować z dowolną automatyczną centralą telefoniczną za pośrednictwem zespołów Abonenckiego Układu Iskrobezpiecznego typu AUI-1 produkcji TELKOM-TELOS .

Aparat posiada certyfikat europejskiego laboratorium notyfikowanego nadający cechę IM1 Ex ia I (tzw. ATEX).

Może być stosowany jako część zamienna w systemach telefonii iskrobezpiecznej typu
UTI !

Karta katalogowa

Informacja ogólna dotycząca aparatów ATGI