plenru

ATG-4

atg_4

 

Aparat telefoniczny kopalniany ATG – 4 przeznaczony jest do realizowania łączności lokalnej zarówno w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, jak i w pomieszczeniach powierzchniowych tych zakładów. Aparat może być instalowany we wszystkich pomieszczenia kopalni bezpiecznych oraz niebezpiecznych ze względu na wybuch metanu lub pyłu węglowego – I grupa wybuchowości, kategoria M1.

Karta katalogowa