plenru

AMB-1

amb_1Aparat telefoniczny z wywołaniem induktorowym typu AMB-1 zasilany jest wyłącznie z miejscowej baterii. Przeznaczony do pracy w wydzielonych sieciach składających się z połączonych równolegle maksymalnie 10 aparatów MB tego samego typu i do 10 dzwonków dodatkowych.

Jeden taki system może obsługiwać odcinek trakcji kolejowej pomiędzy stacjami węzłowymi, wynoszący ok. 30 km.

Aparat może współpracować również z łącznicą MB o rezystancji wejściowej dla sygnałów wywołania induktora przy 20 Hz nie mniejszej niż 1000Ω z sygnalizacją końca rozmowy przy pomocy induktora.

Aparat posiada świadectwo dopuszczenia do eksploatacji w ruchu kolejowym, wydane przez Urząd Transportu Kolejowego nr: U/2010/0173 .

Karta katalogowa